Nesten tilfeldigvis kom jeg over et bilde av en ung dame som går med en svart sekk på ryggen mellom stein og drivved i et elveleie. Teksten forteller at elveleiet hører til Santa Fe elven i New Mexico, en liten sideelv til Rio Grande som renner gjennom byen Santa Fe, og at den 17. hver måned siden september 1987  i en periode av sju år,  gikk performancekunstneren Dominique Mazeaud her utstyrt med store søppelposer gitt av byen, for å gjenta sin rituelle great cleansing-performance. Hun fjernet søppel – kanner, husholdningsavfall – kastet tankeløst i elven. Ofte var hun ledsaget av venner og samfunnsmedlemmer, men om ingen dukket opp gikk hun alene og samlet avfall og lyttet. Opprinnelig var hennes hensikt åpenbart politisk: å fungere som en katalysator for miljøbevissthet til tross for at én manns handling som det å rense elven, kan lett bli oppfattet som nytteløst. Med tiden forandret hennes hensikt seg til å bli en prosess av ærbødighet, av å være med elven. En vesentlig del av prosjektet var å notere ned sine inntrykk fra hvert evenement.