frøydis austigard
KMR krever at du fjerner notatene fra din hjemmeside umiddelbart og senest innen mandag 28. februar 2011. Innen samme tidspunkt krever KMR en skriftlig bekreftelse på at notatet ikke er eller vil bli publisert på andre fora. Dersom disse kravene ikke etterkommes vil KMR måtte vurdere å gi deg avskjed… (utdrag fra brevet)