KMR: Arbeidsmiljødysfunksjon [4]

Brevene forble ubesvarte, og styret valgte i begge tilfellene å se bort fra forholdene som var påpekt.

Året 2009, en hel uke rett før åpningene til 5 av 7 utstillinger tok daglig leder Tone Germaine Martinsen seg fri. Ferie/ borte/ ut på reise? Hvorfor ble det vanskelig å få rede på;
18.000,- kr i ubrukte prosjektmidler for året 2008 (øremerket til innkjøp av visningsutstyr, kunstprosjekter, publikasjoner, osv.) gikk i oktober samme år til innkjøp av en rød sofa, på tilbud. Begrunnelsen til innkjøp: «sofaen kommer til å ta seg godt ut i det nye kulturhuset» (som på den tiden sto ennå i planleggingsfase).
November 2009 tvinger/truer fylkespolitiker og styreleder Frøydis Austigard (V) et øvrig medlem til styret i KMR til å gi fra seg et brev hvor utstillingsleder underrettet vedkommende om planleggingen av en paneldebatt om kunstnersenterets fremtid. Debatt ble det ikke noe av, og året etter (des. 2010) ble midlene returnert til avsender (Norsk Kulturråd);
Eller den nye html hjemmesiden med fancy logo (nå kassert) som kunstnersenteret betalte omlag 80.000,- kr for, gitt i oppdrag uten anbudsrunde til en musikervenn som også drev med grafisk design (2010). Disse og en rekke andre lignende hendelser gikk styret god for, med en folkevalgt styreleder i spissen.

[more+]

Comments (3)

KMR: Arbeidsmiljødysfunksjon [3]

frøydis austigard
KMR krever at du fjerner notatene fra din hjemmeside umiddelbart og senest innen mandag 28. februar 2011. Innen samme tidspunkt krever KMR en skriftlig bekreftelse på at notatet ikke er eller vil bli publisert på andre fora. Dersom disse kravene ikke etterkommes vil KMR måtte vurdere å gi deg avskjed… (utdrag fra brevet)

Comments Off on KMR: Arbeidsmiljødysfunksjon [3]

KMR: Arbeidsmiljødysfunksjon [2]

I ettertid, når jeg gang på gang er blitt nødt til å spørre styret og daglig leder om opplysninger rundt min administrative myndighet, det vil si i praksis min mulighet til å utføre oppgavene slik det framgår av stillingsinstruksen –, innser jeg at min oppgave ved KMR var umulig. [more+]

Comments Off on KMR: Arbeidsmiljødysfunksjon [2]

KMR: Arbeidsmiljødysfunksjon [1]

Jeg hadde et spørsmål om videreføring av min stilling, da min kontrakt går ut 31.12.08. Konkret informasjon om utfallet av styrevedtaket hva gjelder mitt engasjement, ble det vanskelig å få rede på. [more+]

Comments Off on KMR: Arbeidsmiljødysfunksjon [1]
Back to TOP