valete-txt
Logo etter en runeskrift fra en steintavle i Tingvoll kyrkje (2003)