KMR: Arbeidsmiljødysfunksjon [3]

frøydis austigard
KMR krever at du fjerner notatene fra din hjemmeside umiddelbart og senest innen mandag 28. februar 2011. Innen samme tidspunkt krever KMR en skriftlig bekreftelse på at notatet ikke er eller vil bli publisert på andre fora. Dersom disse kravene ikke etterkommes vil KMR måtte vurdere å gi deg avskjed… (utdrag fra brevet)

Comments Off on KMR: Arbeidsmiljødysfunksjon [3]

La metafisica degli oggetti comuni

giorgio morandi: la metafisica degli oggetti comuni
 
«La realtà da esprimere risiedeva, lo capivo ora, non nell’apparenza del soggetto ma nel grado di penetrazione di questa impressione ad una profondità dove questa apparenza importava poco come lo simbolizzavano quel rumore di cucchiaio su di un piatto, quella rigidità inamidata del tovagliolo che erano state piú preziose al mio rinnovamento spirituale di tante conversazioni umanitarie, patriottiche, internazionaliste.» Marcel Proust
[more+]

Comments (3)

Fuori per lavoro

Chiamate urgenti, 2006 [more+]

Comments (2)

387

Lillebostad, Winderen på Bolsøya
Sissel Lillebostad og Jana Winderen, Bolsøya

Comments Off on 387

KMR: Arbeidsmiljødysfunksjon [2]

I ettertid, når jeg gang på gang er blitt nødt til å spørre styret og daglig leder om opplysninger rundt min administrative myndighet, det vil si i praksis min mulighet til å utføre oppgavene slik det framgår av stillingsinstruksen –, innser jeg at min oppgave ved KMR var umulig. [more+]

Comments Off on KMR: Arbeidsmiljødysfunksjon [2]

KMR: Arbeidsmiljødysfunksjon [1]

Jeg hadde et spørsmål om videreføring av min stilling, da min kontrakt går ut 31.12.08. Konkret informasjon om utfallet av styrevedtaket hva gjelder mitt engasjement, ble det vanskelig å få rede på. [more+]

Comments Off on KMR: Arbeidsmiljødysfunksjon [1]

Arrivals/Departures/ 2008

[more+]

Comments Off on Arrivals/Departures/ 2008

Tingvoll kunsthall

TingvollKunsthall

The experience of periphery as a geopolitical and cultural zone that may seem to be the rear of the world – where nothing happens and life fades out slowly, but nevertheless a part of a whole that is in continuous change, where new human geographies demand a rethinking of social production of space and culture.
[more+]

Comments Off on Tingvoll kunsthall

Recollecting the Present, 2009


Against Public Amnesia/
[more+]

Comments Off on Recollecting the Present, 2009

KMR/ plakater 2009

Tegn2_presse

[more+]

Comments Off on KMR/ plakater 2009

Black Hole


2009

Comments Off on Black Hole

Aperto: A World To Win

a world to win
Aperto is a collection of ideas, actions, small projects altogether a heterogeneous body of work linked together rather by the urge to measure myself and my activity with the world around me, than by formal and technical similarities.

Comments (1)

Odierai il prossimo tuo come te stesso

against psychiatry
Psichiatria, potere e paranoia di sistema raccontate a bruciapelo.
[more+]

Comments (2)

Richter al Cairo

Comments (1)

Non ama il chiuso

Black Dog
Non ama il chiuso, perciò passa il tempo a guardare il bosco dalla finestra della sua stanza.*
[more+]

Comments (2)

21


Why not sneeze?

Comments Off on 21

1


Superzero = 03

Comments (2)
Back to TOP