Utsmykking ved Rauma kulturhus, Åndalsnes, 2011

Mellom fortid og framtid
I utformingen av prosjektet har jeg fokusert hovedsakelig på to faktorer:
A. Bygningens arkitektoniske framtoning, og dens relasjon med byrommet / landskapet;
B. Bygningens bruk og funksjon.
A. Den store gjennomsiktige veggen omfavner  biblioteket og vestibylen og gjør synet av landskapet nærliggende og nesten håndgripelig for de som oppholder seg der.
B.Torget og amfiet foran kulturhuset er derimot et mindre definert område, et slags ingenmannsland, flytende mellom bygningen og parkeringsplassen. Glassfasaden sammen med søylegangen danner i sin tur en arkitektonisk sperre – en struktur som den forbipasserende på utsiden kan oppleve som avvisende.
Formålet med utsmykkingen var å etablere et bindeledd mellom kulturhuset og utearealet, ute og inne – altså et bindeledd mellom institusjon og bruker.
Setningen “DEN SOM STYRER FORTIDEN EROBRER FREMTIDEN ­– DEN SOM STYRER FREMTIDEN HERSKER OVER NÅTIDEN” er fritt oversatt fra  boken 1984 av G. Orwell. Hugget i stein i det tredje trappetrinnet til amfiet blir ordene et visuelt grep som tilføyer plassen en poetisk dimensjon. I gjenspeilet i fasaden utvides verket videre i rommet, og amfiet i sin helhet blir omdannet til monument.
Fonten som er brukt (Gill Sans Regular, Eric Gill, 1926) understreket verkets monumentale preg.

Takk til Håkon Nordhaug for teknisk bistand og utføring av verket; Britt Sorte (utsmykkingskonsulent), Jorunn Veiteberg (KHiB), og Tone Olaf Nielsen (UiT) for råd og støtte.