4152

Comments Off on 4152

Language

pugno
Ideas do not exist separately from language
[more+]

Comments Off on Language

Because of Triviality


Because of its increasing triviality, everyday life has gradually become our central preoccupation.

Comments Off on Because of Triviality

Mississippi Burning Not

burning-not

Til forskjell for maleriet, hvor representasjonen av det synlige var underordnet kunstnerens evne til å oversette naturen (den synlige verden) til form og tegn, er fotoapparatet et mekanisk middel som avskaffer alle kulturelle filtre og gir oss et troverdig speilbilde av virkeligheten.
Der maleriet betydde en langsom sortering, organisering og forenkling, tolkning av det synlige, stiller fotografiet seg fritt, og dokumenterer umiddelbart en usortert mengde av detaljer. [more+]

Comments Off on Mississippi Burning Not
Back to TOP